Periode   Ant. spillere  Generert beløp
2018* 25 2 957,78
2017 21 5 723,74
2016 13 5 021,25
2015 11 3 213,75
2014 1 0
2012 1 0
2011 1 0
2009 4 440,40

 * 2018: oppdatert pr. 1.4.2018

Grasrot nvk

Vi har 554 gjester og ingen medlemmer på besøk.